Nađeno je više genetskih signala koji povezuju težinu, faktore rizika za zdravlje srca