Ključna struktura u srčanim ćelijama koja pomaže u regulaciji srčanih kontrakcija osvijetljena istraživanjem