Vojni tate moraju ponovo naučiti roditeljstvo nakon raspoređivanja