Ćelije koje osjećaju pokret u oku omogućavaju mozgu da 'zna' o promjenama smjera