Istraživanje koristi hirurzima koji donose odluke o tome kako pomoći pacijentima da lakše dišu