Djeca koja redovno praktikuju porodične rutine pokazuju bolje socijalno-emocionalno zdravlje