Odvajanje DNK, proteina kroz poboljšanu gel elektroforezu