Visoka konzumacija ribljeg ulja može biti od koristi za kardiovaskularno zdravlje, smatra javno zdravlje