Prevalencija alergija je ista širom SAD-a, bez obzira na to gdje ljudi žive