Studija metabolizma jetre mogla bi pomoći pacijentima koji čekaju transplantaciju