Vruće na tragu ćelijskog metabolizma, rano otkrivanje bolesti