Što je alkohol više dostupan, veća je vjerovatnoća da će ljudi piti puno, otkriva međunarodna studija