Joga reguliše hormone stresa, poboljšava kvalitet života žena sa rakom dojke koje su podvrgnute terapiji zračenjem