U akademskoj zajednici, muškarci češće sarađuju sa niže rangiranim kolegama