Osobe sa apnejom u snu mogu biti pod većim rizikom od upale pluća