Alkohol može ublažiti nerve koji uzrokuju atrijalnu fibrilaciju