Prva visoko osjetljiva fluorescentna sonda malih molekula za procjenu rizika, praćenje progresije Parkinsonove bolesti