Obećavajući rezultati sa lokalnom hipertermijom tumora