Loš kvalitet sna povezan sa smanjenom sivom tvari mozga kod veterinara iz Zaljevskog rata