Rasna pristrasnost u percepciji bola pojavljuje se među djecom od 7 godina