Drhtava ruka, stabilna kašika: Uređaj pomaže pacijentima sa esencijalnim tremorom