Identifikovani specifični tipovi makrofaga koji utiču na težinu Crohnove bolesti