Specijalisti za psihijatrijske medicinske sestre odigrali su ključnu ulogu u odgovoru na bombaški napad na Bostonski maraton