Dijabetes, gojaznost češći u socio-ekonomski depriviranim regijama