Zašto i kako anti-retrovirusna terapija djeluje čak i protiv prijenosa HIV-a sa stanice na ćeliju