Moguća nova meta za buduće lijekove protiv raka mozga