Rani moždani udar ostavlja mnoge mlade odrasle osobe sa dugotrajnim invaliditetom