Pronađena veza između zagađivača, određenih komplikacija gojaznosti