Matematička anksioznost utiče na razumijevanje poruka o genetski modificiranoj hrani