Dijabetes tipa 1: nedostatak vitamina D javlja se u ranoj fazi