Nakon smrti, mozgovi blizanaca pokazuju slične obrasce neuropatoloških promjena