Pluća donatora teških pušača izgledaju sigurna za transplantaciju