Mentalno zdravlje većine britanskih vojnika koji služe u Afganistanu, Iraku je 'otporno